среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastyku na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane balaski Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий